På nye ville veier i dagens medisin

- eller da fuskets forsvarere ble guruer
av: Øivind Bergh

"Nye veier i dagens medisin"
- det er den lokkende tittelen til et møte arrangert av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening.

Hvilke nye veier? I programmet for møtet står det:

"Evidensbasering eller vulgærcochranisme?"
"Hvilke veier har den enkeltes erfaring?"


Det er viktige spørsmål. Man siterer professor Torgeir Bruun Wyller: "...dessverre er evidensbasert medisin etter hvert blitt vulgarisert til bare å handle om evidens framskaffet på en spesiell måte og til systematisk nedvurdering av andre kilder til kunnskap. Det har fått utvikle seg til en vulgærcochranisme."

Med "cochranisme" henviser man til Cochrane-sammenslutningen av forskere, som nettopp har markert seg som sterke forsvarere av evidensbasert forskning. Likevel siterer man lederen for Nordisk Cochranesenter, Peter Gøtzsche: "Randomiserte forsøk ble introdusert for å beskytte oss for mange ubrukelige behandlinger på markedet, men merkelig nok har de gitt den ultimate makten til kunnskapsproduksjon til big pharma, som nå bruker den for å få godkjenning for behandlinger som har liten eller ingen verdi og som ofte er skadelige."

Så langt er dette kloke ord. Gøtzsches forbehold mot en for ekstrem kravsetting til evidensbasering er forståelig. Medisin handler om behandling av individer, og det som er fornuftig på populasjonsnivå kan by på problemer når det gjelder individer som har spesielle behov.

Det ligger imidlertid et voldsomt paradoks i dette. Gøtzsche har selv markert seg som en ivrig motstander av psykofarmaka ? på et generelt, populasjonsbasert nivå. Han har uttalt direkte at verden hadde vært bedre stilt om man forbød all bruk av psykofarmaka. I en verden der slike medisiner brukes for mye og for lite kritisk er det ikke et ulogisk utsagn. Problemet ved dette utsagnet er nettopp at det ikke ser et eneste individ. Der Gøtzsche kanskje er fornøyd med sitt kraftutsagn vil mange av oss kjenne en psykiatrisk pasient som for alt i verden ikke bør påvirkes til å slutte å ta pillene sine. Det som gir mening på populasjonsnivå, kan forårsake dype menneskelige tragedier på individnivå.

Hva er så "Norsk sykehus og helsetjenesteforening?"

Alle helseforetak med ansatte er medlemmer i NSH. Organisasjonen kan beskrives som en arrangør av (relativt dyre) seminarer, der ansatte, for en stor grad på leder- og mellomledernivå, kommer sammen og har det hyggelig, med faglig påfyll. Pengene er i praksis offentlige, så det hele er finansiert av skattebetalerne. Gode seminarer er det ikke noe galt i, tvert i mot. Om det var så vel.

Hvem kommer?

Vinjar Fønnebø, professor i forebyggende medisin og leder ved NAFKAM - nasjonalt forskningssenter innen komplmentær og alternativ medisin vil forelese om "Evidensbasering og alternativ medisin: Venn eller fiende"? NAFKAM har fått sterk kritikk for sin utydelighet. Selv ikke homeopati, som ikke har noen dokumentert effekt overhodet, har NAFKAM klart å ta avstand fra.

Rosinen i pølsen er imidlertid Trond Skaftnesmo. Han er naturgeograf fra UMB, og filosof fra UiO, med en del bøker og artikler bak seg. Hans foredrag har tittelen: "Hva er evidensbasering? Om systemets ide, og innvirkning på profesjonspraksis. Om forskjellen mellom intern og ekstern evidens". Det høres tilforlatelig og akademisk ut.

Problemet er Skaftnesmos bakgrunn. Han har, særlig gjennom boka "Folkefiender- om vitenskapens sjel og sannhetens pris", og flere essays, markert seg som forsvarer av noen av vår tids største vitenskapelige juksemakere. Det gjelder:

Den tidligere legen Andrew Wakefield, som mistet sin legetittel og fikk sine publikasjoner annullert etter grove forskningsetiske overtramp. Han fikk mange foreldre overbevist om at det fantes en sammenheng mellom autisme og MMR-vaksinen. Mange sluttet å vaksinere sine barn. At USA og UK opplever epidemier av meslinger i dag skyldes Wakefield. Det skjer til tross for at en lang rekke studier i etterkant har vist at det ikke finnes noen sammenheng mellom autisme og vaksiner.


[Andrew Wakefield, bilde tatt av Liban Hussein, Somali MAITV]

Den opprinnelig ungarske forskeren på genmodifiserte organismer Arpad Pusztai, som gikk ut med tilsynelatende sensasjonelle resultater med vidtrekkende konsekvenser, men aldri klarte å underbygge dem. At en spesiell potet var helsefarlig ble utlagt som at alle genmodifiserte organismer var helsefarlig. Slik "publication by press releases" er åpenbart uetisk, men blir forsvart av vitenskapsfilosofen Skaftnesmo.

Den svenske fysikeren Olle Johansson, som flere ganger har gått ut med "sensasjonelle" resultater om påvirkning fra mobiltelefoner og rutere, med påstått dramatiske virkninger på menneskers helse. Det svenske forskningsrådet har evaluert ham, og ender med en konklusjon om at Johanson er helt ute av kontroll, og at forskningen er beheftet med "alvorlige svakheter".

Den franske forskeren på genmodifiserte organismer Giles-Eric Seralini, som gikk voldsomt ut med påstander om at rotter som ble foret med GMO-mais utviklet kreft, men unnlot å opplyse om at hans kontroll-rotter også utviklet kreft, og at det ikke var mulig å skille de to gruppene statistisk. Seralini har fått sin viktigste publikasjon annulert, og det er så store forskjeller mellom hans påstander, og det hans forsøk i virkeligheten viser at ordet "juks" er berettiget.

Skaftnesmos forsvar for vitenskapelige juksemakere setter ham i en helt egen posisjon blant norske akademiske aktører. At publikasjoner annulleres av vitenskapelige tidsskrifter, og at verdens ledende forskere tar skarp avstand fra dem, synes ikke å påvirke Skaftnesmo.

Den voldsomme faglige kritikken mot Wakefield og Seralini har han avfeid med at det vitenskapelige forlaget Elsevier har flere biotek- og farma-selskaper blant eierne. At redaktører og refereer opptrer uavhengig, har han ingen tro på. For Skaftnesmo er den vitenskapelige verden en eneste stor konspirasjon, der alle er styrt av pengemakten. Typisk nok er Skaftnesmo sterkt kritisk til bruken av ordet "konspirasjonsteoretiker", selv om han selv nærmest er en arketyp.

Skaftnesmos essays er merkelige konstruksjoner, der komponenter fra den virkelige verden legges til og trekkes fra, åpenbart i den hensikt å tilpasses Skaftnesmos forutintatte konklusjoner. Typisk nok er han kritisk til ordet "konspirasjonsteoretiker", men framstår med sin tendensiøse sitering som en arketyp nettopp på dette. Han er sterkt kritisk til ikke-religiøse virkelighetsoppfatninger, og til molekylærbiologi som fag. Resultatet er en underlig alternativ virkelighetsforståelse, der alle andre enn et lite antall alternativt orienterte er dømt til nederlag, og det vi andre kaller vitenskapelig juks blir framstilt som heltedåder.

Men - hvordan i alle dager kan norske helseforetak bruke en forsvarer av vitenskapelig juks som foredragsholder?

5 kommentarer

Pernille Nylehn

10.01.2015 kl.16:32

Du glemte å nevne den svenske legen Robert Hahn, som synes å være apologet, for ikke å si aktiv forkjemper, for homeopati. http://roberthahn.nu/?s=homeopati

Han er også en av foredragsholderne.

Yngve Bersvendsen

10.01.2015 kl.23:35

Husk at også Rasjonalitet har sin egen virkelighetsforståelse, og når det gjelder dens forståelse av medisin, er den kanskje like skakk som Skaftsnesmos forståelse (hvis den er det da?). Jeg synes at Rasjonalites/Skepsis og dess like sin hang til å henge konspiratorteoretiker-stempelet på enhver som ikke ligger innenfor mainstream forståelse av den medisinske virkelighet er en heller usympatisk hersketeknikk av verste skuff. La Skaftnesmo komme til ordet, og ARGUMENTER, ikke idiotforklar.

B.F.

11.01.2015 kl.13:14

@Yngve Bersvendsen: Skaftnesmo idiotforklares strengt tatt ikke i denne artikkelen, det er hans meninger som angripes, deriblant kritikk for hans forsvar av noen av de mest debunkede juksemakere som vitenskapshistorien har sett. Dersom Skaftnesmo ikke gjør seg fortjent til stempelet som konspirasjonsteoretiker, hvem skulle da kvalifisere til det?

Det er mulig du aldri vil innse det, men det er altså ikke slik at vi på ethvert område må likestille begge sider. At Skaftnesmo og et marginalt alternativ-miljø mener det motsatte av den vitenskapelige konsensus betyr ikke at sannheten befinner seg et sted midt imellom.

Nina Hansen

11.01.2015 kl.18:30

Pytt, man trenger da ikke ha satt seg spesielt mye inn i tingenes tilstand for å skjønne tegninga her... Wakefield kompromitterte MMR-vaksinens omdømme (fordi vaksinen forårsaket autisme - noe som er demonstrert ved at ofre er biltt tilkjent erstatning), og dermed satte industriell mafia i gang en heksejakt på Wakefield. Har skjedd tidligere, vil skje igjen. Industrien vil ikke gi slipp på sin dollar-melkeku.

Vegard Lysne

12.01.2015 kl.09:24

@Nina Hansen. Kan du forklare meg hvordan disse erstatningene demonstrerer en slik link? Er ikke bevisprosessen litt forskjellig innen henholdsvis vitenskap og rettspraksis?

Skriv en ny kommentar

hits