"Vaksineaksjon" og Sandy Lunøe er ikke forfulgte uskyldigheter

Av Øivind Bergh

Sandy Lunøe hevder i siste utgave av "Helsemagasinet VOF" at hun blir utsatt for nettmobbing, og at hun bare driver seriøs formidling av kunnskap. Det er to påstander jeg vil bestride. Siden Helsemagasinet VOF og redaktør Dag Viljen Poleszynski ikke har svart på mitt ønske om tilsvar, velger jeg å publisere det her i stedet.

Sandy Lunøes Facebookgruppe "Vaksineaksjonen" har ganske riktig blitt sterkt kritisert, blant annet av undertegnede. Hun omtaler meg derfor som "en kjent nettmobber fra Bergen med forskerbakgrunn", som "nettroll" og som "nettmobberen fra Bergen". Det er i seg selv ærekrenkende påstander fra Sandy Lunøe.

Jeg vil sterkt advare mot å framstille Sandy Lunøe og kretsen rundt henne som forfulgte uskyldigheter.

Under Lunøes ledelse har "Vaksineaksjonen" blant annet fremmet følgende påstander:

  • HIV og Ebola ble utviklet i amerikanske laboratorier for å skremme og desimere menneskeheten
  • Bill Gates har som mål å desimere menneskeheten ved hjelp av vaksiner
  • Folkehelseinstituttet er egentlig i all hemmelighet en privat bedrift med hemmelig regnskap, der familiene Rockefeller og Stoltenberg har store aksjeposter
  • Antallet autister har økt voldsomt, og dette skyldes vaksiner
  • Alle vaksiner kan gi autisme
  • HPV-vaksinen (mot livmorhalskreft) gjør kvinner sterile

For å si det forsiktig: ingen av disse påstandene er dokumentert. Det er snarere grunn til å hevde at dette er konspirasjonsteorier uten støtte i naturvitenskap, og grunnlag i noen virkelighet. Jeg har selv kritisert Lunøes aksjon i Aftenposten og på Radikal Portal, og hennes påstander i VOF er formodentlig en hevnaksjon for dette.

Påstandene fremmes av gruppens medlemmer, men møter ingen motbør. Sandy Lunøe som moderator gjør ikke noe forsøk på å korrigere, eller slette. Ethvert innlegg som ytrer noe som kan tolkes i favør av vaksinasjon, blir derimot slettet, og de som kommer med ytringene blokkeres fra gruppa. Det hele blir et ekkokammer, der de mest absurde påstander får stå, mens motytringer fjernes.

Det er ikke "nettmobbing" å kritisere Sandy Lunøe for denne virksomheten. Det er kritikk, det er en del av ytringsfriheten som er en forutsetning for et åpent, demokratisk samfunn.

Sandy Lunøe står for ytringer som i beste fall kan karakteriseres som svært kontroversielle. I forhold til naturvitenskapelige kritierier er "direkte gale" et bedre uttrykk. Jeg har selv valgt å formulere "Lunøeloven".

"Det finnes ikke en påstand om vaksiner som er så gal at den ikke kan komme fra Sandy Lunøe."

De nevnte påstandene tatt i betraktning mener jeg å ha dekning for dette.

Det er også naturlig å se på de andre moderatorene på "vaksineaksjonen". En av dem er dømt i retten etter å ha framsatt ærekrenkende og løgnaktige påstander på nett. Hans påstander rammet flere navngitte personer, blant annet en kjent blogger, en kvinnelig journalist og redaktøren i Bergens Tidende, og ansatte i Human-Etisk Forbund, samt navngitte skeptikere, blant annet meg. Påstandene var vesentlig av pervers art, og vedkommende innrømmet i retten at de var framsatt utelukkende som hevn.

Også Sandy Lunøe personlig har engasjert seg i pedofilisverting av en enkeltperson, samt av Human-Etisk Forbund, blant annet inne på Vaksineaksjonens sider. Det er, på samme måte som tingrettsdommen viser, grunn til å tro at det dreier seg om en ren hevnaksjon, blant annet for forbundets kampanje "Ingen Liker Å Bli Lurt". Pedofilisvertingen har i perioder vært svært omfattende, og Vaksineaksjonen har flere aktive svertere i sine rekker.

En annen av moderatorene på "Vaksineaksjonen", som også grunnla aksjonen, har offentlig hevdet klart Holocaustrevisjonistiske synspunkter, og skrevet at Hitler var en puppet for den (jødiske) familien Rotschild. Dette er antisemittisme. Vedkommende har også hevdet en rekke konspirasjonsteorier, om 11. september, om "klimaskepsis", og han har fremmet påstander om at han kan kurerere kreft "på minst ti forskjellige måter".

Vedkommende driver en nettbutikk for alternativmedisinske produkter, og har blant annet hevdet en rekke medisinske bruksområder for såkalt "sølvvann", fullstendig uten dokumentasjon. Det er lov å stille spørsmål om slik markedsføring er innenfor lovverket.

Helsemagasinet VOF har ikke svart på min henvendelse om å få trykket et tilsvar til artikkelen. Det har heller ikke redaktøren, Dag Viljen Poleszynski gjort. Jeg har derfor valgt å publisere tilsvaret her.

For ordens skyld: Helsemagasinet VOF er ikke medlemmer av Redaktørforeningen, og magasinet, og redaktøren, kan derfor ikke innklages til Pressens Faglige Utvalg. Jeg vil tro de fleste lesere lukter lunta, og skjønner at disse aktørene ikke bør tas seriøst.

5 kommentarer

Peter Udbjørg

11.10.2015 kl.13:42

Kort og god oppsummering. Takk til Øivind Bergh for en god og saklig artikkel!

Dag Viljen Poleszynski

12.10.2015 kl.09:06

Jeg har ikke registrert at Øivind Bergh har sendt forslag til et innlegg som kommentar til Sandy Lunøe, men det kan være at det har kommet til dag@vof.no, hvor jeg får inn hundrevis av e-poster. Det tar tid før jeg kommer gjennom alle. Vi publiserte Sandys innlegg som eksempel på netthets, og vi har ingen holdepunkter for at hun har hetset andre. Det er vår politikk ikke å publisere innlegg som bryter med alminnelige saklighetskrav i debatten. Disse kravene har omtalt i Helsemagasinet nr. 4/2015 ("Helseeksperter bryter alle normer for en saklig debatt"), s.44-49. Hvorvidt det har forekommet hets fra bloggere på "vaksineaksjonens" nettsider, har vi ikke undersøkt, men vi tar selvsagt avstand fra det også. Vi ønsker en saklig debatt og ønsker velkommen innlegg som kommenterer det vi publiserer i Helsemagasinet, dersom de overholder de krav vi stiller til saklighet. Vennlig hilsen, Dag Viljen Poleszynski, dr.philos./ansv. red. Helsemagasinget

Nøtte

12.10.2015 kl.16:59

Først, jeg har ingen tillit til Dag Viljen Poleszynski ikke kjenner til den årelange debatten som har pågått mellom vaksine_motstandere_ og mennesker med et åpent sinn.

Jeg har dermed heller ingen tillit til at han ikke er kjent med Lunøes medmoderatorers adferd overfor sine motstandere, da især Rolf Erik Hanssen og Cathrine Woldstad. Kjetil Dreyer bør og nevnes.

Nå vet ikke jeg hvilken rolle Dag Viljen Poleszynski har hatt med å godkjenne Sandy Lunøes innspill, uansett har det ført til at VOF har løpt vaksinemotstandernes ærend her. Noe jeg faktisk tror de er ganske bekvemme med. Jeg se og at lista for saklighet er lagt, det er OK å lyve.

Det som er riktig er at Sandy Lunøe har gjort en relativt god jobb med å holde Vaksineaksjon.no fri for personkarakteristikker av motstandere (de blir knapt nevnt i det hele tatt), men jeg så heller det, enn alle løgnene Sandy Lunøe og andre serverer der inne.

Heller Rolf Erik Hanssens berømte "kalkunfitte", enn påstander om at Shaken Baby Syndrom skal være en bivirkning av vaksiner, slik Kjetil Deyer har nevnt der opp til flere ganger.

Nå har uansett de groveste innspillene fra disse folkene kommet utenfor selve gruppa Vaksineaksjon, og da spesielt den nevnte pedosvertekampanjen fra Dag Fallet, som de aller fleste i det miljøet var med på å spre. Sandy Lunøe spredde den riktignok ikke, hun nøyde seg med å like den.

Hans Petter Nenseth

12.10.2015 kl.17:00

Signaturen Nøtte er meg, Hans Petter Nenseth. Desverre fikk jeg ikke redigert det.

Øivind Bergh

12.10.2015 kl.19:03

Jeg registrerer at Dag Viljen Poleszynski åpenbart ikke har fulgt med på hverken redaksjonens oppgitte epost-adresse, eller på SMS-er til det som er hans egen mobiltelefon i følge 1881.

Jeg registrerer videre at Poleszynski hevder at han ikke er kjent med at det har forekommet nettmobbing fra norske vaksinemotstandere mot meningsmotstandere, leger, skeptikere, forskere og andre interesserte med positive holdninger til vaksiner. Godt gjort!

Jeg registrerer også at Poleszynski ikke har skjønt at det er presseetisk og juridisk tvilsomt å publisere påstander om at identifiserbare personer er "nettmobbere" og "nettroll", uten å gjøre forsøk på å framskaffe dokumentasjon på dette, og enda mer å nekte disse tilsvar (uansett om man følger med på epost og mobiltelefon eller ikke).

Jeg tror ikke det er nødvendig å si så mye mer. Jo, forresten, "Helsemagasinet VOF" brakte for en tid siden en veldig positiv omtale av forskning om "kronisk borreliose". Universitetet i Oslo har måttet innrømme at studiene ikke holdt mål. Forskerens navn var Mysterud. Journalistens navn var også Mysterud, samme som intervjuet Sandy Lunøe. Det er far og sønn.

Den etiske kvaliteten ved Helsemagasinet VOF og dets redaktør, samt journalist Mysterud er herved gjort rede for og magasinet kan plasseres i søppelkassa.

Skriv en ny kommentar

hits