Rema og Kolonihagen lyver om økologiske fordeler

Av Jan Schjetne

dagens "Lær mer" på Rema 1000s hjemmesider får nylig Rema-oppkjøpte Kolonihagen forklare hvorfor økologisk mat er bedre, i form av en hendig 5-punkts liste. Problemet er bare at alle fem punktene er i beste fall tvilsomme. Det finnes hverken vitenskapelig eller kulinarisk hold i påstandene fra daglig leder i Kolonihagen.

Påstandene er som følger:

 1. Økologisk mat smaker bedre
 2. Du har en sunnere hverdag om du spiser økologisk
  • Ingen sprøytemidler i økologisk mat
  • "Naturlig" immunforsvar
  • Antioksidanter forebygger kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes og lignende.
 3. Godt for miljøet
  • Ingen sprøytemidler i økologisk produksjon
  • Naturlig gjødsel er bedre enn kunstgjødsel
 4. Bedre dyrevelferd
 5. Bra for fremtiden
  • Konvensjonelt landbruk forurenser grunnvannet

Smaker økologisk mat virkelig bedre?

Det er fristende å vise til smakstesten Penn & Teller's Bullshit gjorde i episoden om økologisk mat, og la det være med det, men i interesse av å være seriøs i min kritikk skal jeg vise til noen faktiske, vitenskapelige studier som ikke klarer å påvise noen konsekvent smakspreferanse for økologisk mat.

1992 testet American Journal of Alternative Agriculture smaksforskjeller på økologisk og konvensjonelt produsert mat og fant ingen signifikante forskjeller. I 2002 testet forskere ved The Sensory and Consumer Science Group det samme og fant at det ikke gir mening å påstå at det ene smaker bedre enn det andre. Samme år fant forskere ved University of Illinois at helsepåstandene til et produkt påvirker hvordan man oppfatter smaken, uavhengig av om påstandene var sanne eller ikke. I 2011 konkluderte konsumentvaktbikkja Which? med at økologisk ikke kan påstås å smake bedre.

Jeg kunne fortsatt men jeg tror poenget mitt er grundig understreket. En forklaringsmodell som nesten samtlige studier om og tester av økologisk mat kommer frem til er at idéen om at økologisk mat smaker bedre er nok til at smaken oppfattes som bedre.

Fra European Food Information Council:

"Whilst consumers commonly believe that organic foods have a better taste, colour and flavour(22), there is no convincing evidence to suggest organic foods have superior sensory qualities.(17, 76) Blind sensory tests have shown little or no differences between organic and conventional foods.(77-79) In spite of this, many chefs choose organic foods for perceived sensory superiority.(80) It is worth noting that taste, colour, flavour, etc. of a crop plant may vary by cultivar, stage of ripeness, freshness or length of storage."

Er økologisk usprøytet? Og er sprøytemidler virkelig så ille?

Først vil jeg bare si at det er merkelig at daglig leder i økologiskinitiativet Kolonihagen påstår at økologisk produksjon ikke bruker sprøytemidler. Jeg antar han vet bedre, men at han skjuler sannheten. For sannheten er at økologisk produksjon ikke bruker syntetisk produserte sprøytemidler. Altså er det bare naturlige sprøytemidler som kan brukes. I Norge er det Mattilsynet som godkjenner sprøytemidler for økologisk produksjon.

Det er problematisk at norsk økologisk produksjon unnslipper stikktester for rester av økologisk godkjente plantevernmidler. Jeg, og fler med meg, har forespurt statistikk fra Statistisk Sentralbyrå over bruk av sprøytemidler i økologisk produksjon, men svaret er trist: SSB avhenger av at Debio, godkjenningsorganet for økologisk merking i Norge, rapporterer bruken. Og det gjør de ikke.

Antagelsen om at økologisk ikke sprøytes er det altså ikke særlig hold i, men om det skulle være det, er det virkelig så ille at plantene våre sprøytes? Er usprøytet mat sunnere enn sprøytet mat?

Mattilsynet og Norsk Institutt for Bioøkonomi utgir en årlig rapport kalt "Rester av plantevernmidler i næringsmidler". I 2015 som alle tidligere år var det lite plantevernrester å finne i norske matvarer. Grenseverdiene er også satt veldig langt under antatt skadepotensiale.

Også her er det gjort mange studier som sammenligner økologisk mat og konvensjonelt produsert mat, men den mest relevante for oss her i Norge er Vitenskapskomitéen for Mattrygghet sin rapport fra 2014. De konkluderer ikke overraskende med at det ikke er signifikante forskjeller mellom økologisk og konvensjonelt produsert mat.

Mattilsynet og Vitenskapskomitéen for Mattrygghet sier at sprøytemiddelrester i norsk mat, være seg økologisk eller konvensjonelt produsert, er ufarlig. Hvordan kan Kolonihagen påstå at økologisk er  mye bedre?

Forøvrig, som et interessant sidenotat, fant en studie i 1990 at 99,99% av alle plantevernmiddelrester i amerikansk mat var produsert av planten selv. Kolonihagens påstand om at plantens "naturlige immunforsvar" er på et eller annet vis bedre enn menneskeskapte plantevernmidler går på tvers av vitenskapen og naturen.

Er økologisk bedre for miljøet?

Nei. Det er bare ikke det. Et fakta selv ikke de ivrigste økologiskfrelste kan benekte er at økologisk produksjon krever større areal for å produsere samme mengde mat som i konvensjonell produksjon. Vi byfolk som koser oss med økologisk brød på Løkka innbiller oss kanskje at Norge har masse dyrkbar jord som bare står og venter, men sånn er det faktisk ikke. Dersom vi skal gå over til kun økologisk produksjon vil vi bli avhengig av betraktelig mye mer import fra andre land. Er ikke det helt motsatt av målet?

Dessuten vil økning av dyrket areal ved å ofre skog ha uønskede konsekvenser i form av lavere CO2-binding. Paradoksalt nok vil en storstilt omlegging til økologisk landbruk ha negative miljøeffekter.

I tillegg gjør økologisk produksjon seg avhengig av drøvtyggere for produksjon av naturgjødsel (les: kubæsj). Dette er nok noe de fleste økologisktilhengere ikke er klar over, da aksjoner for mer økologisk mat ofte går hånd i hånd med aksjoner for å senke kjøtt- og melkeproduksjonen. Drøvtyggere produserer metangass. Mye metangass, som bidrar til økte utfordringer i forhold til klimaendringer.

Hva angår forurensing av vassdrag og grunnvann er hele påstanden feil, i følge en studie fra Ben-Gurion University of the Negev i Israel. "However, according to a new paper, intensive organic matter using composted manure prior to planting resulted in significantly higher groundwater pollution rates compared with liquid fertilization techniques."

Landbruk er et komplisert regnestykke. Man kan ikke bare si "ingen sprøytemidler og ingen kunstgjødsel" og klappe seg selv på skulderen. Skal vi produsere mat uten at folk sulter, og uten å ramponere natur og klima, må vi drive intensivt, effektivt, og med moderne virkemidler.

Hva med dyrevelferd da? Økologiske dyr har det vel bedre?

Skal man tro Dyrevernalliansen og Vitenskapskomitéen for Mattrygghet, betyr det lite for norske dyr om de blir avlet frem med økologiske metoder eller konvensjonelle. 

"Forskning viser at mer plass og tilgang på utearealer er positivt for dyrenes velferd, men at økologisk drift samtidig gir større utfordringer med parasitter, sykdom og risiko for rovdyrangrep" sier Vitenskapskomitéen for Mattrygghet i forbindelse med sin sammenligning av dyrevelferd i økologisk og konvensjonell drift.

Dyrevernalliansen trakk seg i 2014 fra samarbeidet med Debio om økologisk merking, da de mente at økologisk merking i Norge ikke er noen garanti for god dyrevelferd, da de kun tilfredstiller de absolutte minstekrav satt av EUs direktiver.

Dyrevelferd i Norge er godt, men ikke godt nok.

Økologisk er forgiftet av gode intensjoner og faktablindhet

Jeg håper jeg har klart å vise hvorfor Kolonihagen ikke har grunnlag for påstandene i reklameartikkelen deres hos deres nye eier Rema 1000. I 2016, med de miljøutfordringene og den globale befolkningsveksten vi har er det helt håpløst å lene seg på arkaiske og vitenskapsfiendtlige holdninger når vi skal produsere mat.

Økologisk mat smaker ikke bedre, er ikke bedre for miljøet, er ikke nevneverdig bedre for dyra, og det gjør deg ikke sunnere. Men lommeboka står i fare for å slanke seg mer enn nødvendig.

Å ja, en ting til: Antioksidanter er ubrukelige.

9 kommentarer

lisarorvik

22.06.2016 kl.15:38

Kjempe fine tips :)

Snorre Paulsen

22.06.2016 kl.16:36

Du spekulerer på et alt for skeptisk grunnlag. Se denne rapporten som på bestilling av FN ble publisert for et par år siden: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2012d3_en.pdf (Wake up before it's too late)

Jan Schjetne

22.06.2016 kl.17:38

Snorre, den rapporten ble ikke "bestilt av" FN, den ble presentert på en konferanse i FNs regi. Den representerer ikke FNs syn, og det er presisert allerede på side 3 eller noe.

Den er forøvrig slaktet av stort sett alle som kan noe om landbruk.

Sverre

22.06.2016 kl.23:06

Men hva med rekecocktaileffekten?

Atle Geitung

23.06.2016 kl.00:46

Bra argumentasjon. Hvis du ønsker et par argumenter til mot økologisk mat, så har jeg det. For det første har vi i Norge mye alunskifer som inneholder og frigir tungmetaller til jordmonnet. Målinger har vist at økologosk dyrkede rotgrønnsaker har en tendens til å ta til seg mer av tungmetallene enn de som får kunstgjødsel. Med dagens grenser, er innholdet definert som "ufarlig" selv om mange målinger viser et for høyt nivå, og de inneholder forholdsvis store mengder tungmetaller som også inkluderer radioaktiv uran (samme som skaper radongass). For det andre, og som du er inne på, hvis alle mennesker skal spise økologisk mat, kan vi ikke produsere nok mat til alle menneskene på jorden!

Britt

23.06.2016 kl.06:59

Ang. smak; Mener du i fullt alvor at du ikke kjenner forskjell på usprøyta og sprøyta rå gulrøtter f.eks? I tilfelle ville jeg nesten anbefale å få undersøkt problemet, da du nok går glipp av store kulinariske høydepunkter uansett økologisk eller ikke.

Jan Schjetne

23.06.2016 kl.08:03

Britt: Hva jeg mener er irrelevant. Jeg viser til forskning som påviser at smaksopplevelsen kommer av bekreftelsessuggesjon og ikke reelle smaksforskjellen.

Kyrre

23.06.2016 kl.09:37

Ikke glem at økologisk mat krever større dyrkningsareal for å gi samme mengde mat.

http://www.dn.no/vinguiden/2008/05/01/har-verden-rad-til-okologisk-mat

PACE

23.06.2016 kl.13:39

Det blir feil å påstå at konvensjonelt landbruk er mer arealeffektivt enn økologisk. Det forutsetter det samme forbruksmønster der produktet erstattes i ett en til en-forhold. Økologisk landbruk forutsetter f.eks overgang til mindre forbruk av kjøtt og kaster mindre. Forvirringen oppstår fordi kommersielle aktører som her REMA ikke ønsker å utfordre konsumentens forbruksmønster.

Skriv en ny kommentar

hits