Påtvungen deltakelse i gudstjeneste i det militære

Dette innlegget baserer seg på kilder som foretrekker å være anonyme.

"Jeg avtjener verneplikt i Hæren i Nord-Norge, ved Brigade Nord. Jeg sitter nå på bakrommet i lokalkirka sammen med 3 andre som nekter gudstjeneste," skrev en innsender som ønsket å være anonym til oss i Rasjonalitet denne uken. Og fulgte opp med en nærmere forklaring av hva som lå bak:

"Grunnlaget vårt for å nekte er at befalet har lagt det frem som ikke frivillig. Vi har sagt i fra opp til flere ganger. Vi har ikke blitt hørt. Og måtte ta busstur i en time til kirken. Da vi nektet å gå inn, kom en overordnet, og det beste han kunne gi oss var å la oss sitte på bakrommet eller stå ute i snøvær. Tidligere i feltgudstjenester har alternativet vært å grave stilling."

"I min tropp vet jeg at det er flere som føler de ikke har noe i kirken å gjøre, men blir med fordi de føler de ikke har noe valg. Vi er nå 4 stykker av 300 som har valgt å nekte. Vi vet at det skal være frivillig, men tilbudet til noe alternativt og forståelsen vi blir vist er elendig!"

Da vedkommende fulgte opp saken videre med befalet kom det også frem at troppssjefen skal ha fått beskjed fra høyere hold om at alle skulle delta på gudstjenesten, noe som tyder på at dette kan dreie seg om mer enn en enkeltstående sak, og er et dypt rotfestet problem i selve systemet.

Dette er en sak vi i Rasjonalitet reagerer sterkt på. Deltakelse i religiøse seremonier må uten unntak forutsette et aktivt valg, og ikke være noe man pålegges enten via direkte eller indirekte midler. At det i teorien er frivillig blir et rent spill for galleriet, når det ikke foreligger noen reelle alternativ, slik tydelig er tilfellet her. Og det underbygges av at det blir muntlig kommunisert til soldatene at det i realiteten er lagt opp til at alle skal delta, enten de vil eller ikke.

Å tilby denne type direkte uakseptable alternativ, som ikke ble promotert som en mulighet før det blir tydelig at noen nektet å delta, er helt uholdbart. Militærets rolle skal være å forsvare noen av de viktigste, og hardest tilkjempede rettighetene vi har i samfunnet. Deriblant trosfriheten, som inkluderer retten til å ikke ta del i noen religion.

Her ser vi derimot et grovt eksempel på at det er hæren selv som begår et brudd på nettopp denne friheten.

6 kommentarer

Fenrik

13.12.2016 kl.22:15

Jeg jobber selv i Forsvaret og er så alt for kjent med dette. Har selv forsøkt å endre praksisen der jeg jobber, men det er tøft. Det er mye prat og piss om at man ser på gudstjenesten som en leksjon i etikk og at det er bra å vite om "norske" tradisjoner og kultur. Jeg får ikke medhør da jeg mener at vi bør legge opp til at soldatene ikke blir bedt om å dra i gudstjeneste under frivillig tvang.

Sjt. 1 Kl

14.12.2016 kl.12:39

Enig i at det skulle vært presentert et alternativ. Men når det reelle alternativet er å ligge i senga på kasernen eller å ha fri, mener jeg bestemt at det er best om de fleste blir med i kirken om enn bare for fellesskapet. Det er de voksnes oppgave å ta upopulære beslutninger, man vil sette pris på senere i livet. Jeg tror for mange, at dette er en av disse beslutningene.

Selv tok jeg del i diskusjonen om folk skulle være med eller ikke (for vår avdeling med lignende problemstilling). Vi hadde ikke tid til å sette opp noe alternativt opplegg med mening.

For vår del var valget: kaserna eller kirka. Da vil mange selvfølgelig ta den lette løsningen med chill på kaserna og mange vil følge etter fordi det er det "kule" valget. Tror jeg.

Om man har en annen religion, selvfølgelig skal de ikke tvinges til noe. Men dette har ikke voldsomt mye med religion å gjøre. Det er ikke spesielt rituelt, og det er frivillig å synge, delta i nattverd. Altså frivillig å være utøvende. Så alle uten spesiell god grunn mener jeg fint kan bli med felleskapet i kirken.

Men ja det er frivillig, så lenge man har en grunn til å la være. Og jeg synes ikke det holder med at man ikke vil. Det samme dilemmaet har man på skolen. Spør du en 5.klasse på skolen, går ikke mange av dem i kirka tror jeg. Uten sammenligning hva gjelder voksenhet og egne valg.

Det koster jo ingen verdens ting å sitte stille å være tilstede. Er det sånn at dette gjør direkte vondt på noen måte bør man si ifra til befalet og befalet bør respektere det. Enkelt og greit.

Henning Larsen

15.12.2016 kl.19:57

Alvorlig talt. Å tvinge soldater inn i en religiøs situasjon er uakseptabelt. Det er absolutt ingen ting som kan rettferdiggjøre dette. At folk med annen religion skal fritas, men at folk uten religion skal tvinges - hvordan kan noen rettferdiggjøre dette? Gudstjenester må og skal være et tilbud til de som er kristne, ikke en tvangssituasjon.

Steinar Stefferud

15.12.2016 kl.23:27

Jeg var på Evjemoen og G.S.V. Kirkenes og Grensekompaniet. 1970-73.

Her var det Gudstjeneste ved tre tilfeller uten noe som helst diskusjon. Ingen var imot.

Hvorfor har vi feltprest i forsvar.?

I den tid du under militær kommando. Du skal ikke tenke. Du skal lyde ordre. Punktum finale.

39.korp.Gren. Stefferud

Ferdigmeddet

19.12.2016 kl.19:03

Forsvaret bak det tidlegare jernteppet hadde eigne politiske kommisærar som skulle preke kommunismen på soldatar. Vi har religiøse kommisærar som skal preke religion på soldatane. Med heimel i grunnlova har staten lovheimel til å tvinge vernepliktige til militærtjeneste. I samme grunnlova er retten til trus- og religionfrihet også nedfelt. Fører brotet på dette siste til straff for befalet dersom dette blir meldt til politiet på samme måte som når soldatar ikkje møter til militærteneste?

For nokre år sidan fekk eit befal mykje kritikk fordi ein kvinneleg soldat måtte gjennomføre feltbading. Ho stod fram i media og følte seg svært krenka pga ho var amerikapuretansk. Toppleiinga i forsvaret og forsvarsdepartementet støtta kvinna. Kan vi forvente at dei står opp og beklagar at forsvaret bryt norsk lov overfor dei som blir krenka her?

Vi får håpe at denne saka gjer at soldatar får vite at dei har rett å nekte å delta på religiøse arrangement utan at dei kan bli straffa for det.

Xxxper

29.12.2016 kl.13:40

Må jo klare å sitte/ stå å vente uten at man skall klage altid, jeg er ikke troende, på noen ting og jeg klarer å se gjennom fingrene med 2-3 t på en benk i kirka.. men unger kan kanskje ikke det er ikke vandt til å vente..

Skriv en ny kommentar

hits