april 2015

«Ønsket effekt» - Bare sykdomshelbredelse?

Av: Andreas Wahl Blomkvist og Frederik Emil Juul Medikamenters nytteverdi blir ofte vurdert etter effekten på sykdommene de gis mot. Ofte er det mer eller mindre alvorlig bivirkninger det må tas h...
hits